петък, 30 март 2012 г.

Емоциите в спорта / Emotions in sport

Емоциите в спорта / Emotions in sport: Емоция е понятие, изразяващо психологичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде както положително (възторженост, радост), така и отрицателно (покруса, скръб), но също така и състояние на безразличие (апатия). ... Да видим какви са емоциите в спорта ...
Емоциите в спорта / Emotions in sport

Няма коментари:

Публикуване на коментар